اشتغال زنان و قوانین مربوط به آن ها

همان طور که می دانید امروزه موضوع اشتغال زنان و فعالیت آن ها در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از معیارهای توسعه جوامع به شمار می رود. در عصر حاضر شاهد حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار هستیم.

 

Women's employment.
Women’s employment.

بر اساس قانون کار تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط مساوی ممنوع اعلام شده است. به عبارت دیگر کارفرمایان حق پرداخت حقوق و مزایای کمتر به زنان را ندارند.

در این مقاله سعی داریم به برخی قوانین مربوط به اشتغال زنان بپردازیم.

بر اساس ماده ۳۸ قانون کار :

برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

براساس ماده ۷۵ قانون کار :

انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان ‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار زنان در شب ممنوع شده بود، ولی در قانون سال ۱۳۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده است، و این طور به نظر می رسد که دیگر در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد.

قوانین مربوط به بارداری و زایمان

در کنوانسیون  ۱۸۳ سازمان بین المللی کار، بازه ی مزایای بارداری و زایمان حداقل ۱۴ هفته تعیین شده است.

در قوانین ایران مرخصی بارداری و زایمان کارگر زن ۶ ماه بود که پس از تصویب قانون تنظیم جمعیت خانواده در سال ۱۳۹۲ به ۹ ماه افزایش یافت.

لازم به ذکر است که دوره زایمان جزئی از ایام تعلیق از کار محسوب می شود و بعد از مرخصی کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد. همچنین  در دوره مرخصی زایمان اخراج زنان ممنوع می باشد.

بر اساس ماده ۷۷ قانون کار

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌ پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب‌تر و سب کتری به او ارجاع می ‌نماید.

بر اساس ماده ۷۸ قانون کار

در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن دهد. این فرصت جزئی از ساعات کار آنها محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن ‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید.
‌تبصره/ آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و‌امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
women employment
women employment

کمک هزینه بارداری

مرخصی زایمان به همۀ زنان شاغل تعلق می‌گیرد، اما دریافت کمک‌ هزینه بارداری در شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تأمین اجتماعی و طبق شرایط زیر انجام می گیرد:

  • در طول یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد.
  • در مدت استراحت مشغول کار نبوده و حقوقی دریافت نکرده باشد.
  • در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
  • در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.
  • زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد. (مگر اینکه فرزندان قبلی فوت شده باشند.)

مبلغ کمک هزینه بارداری از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

مبلغ قابل پرداخت = مدت زمان استراحت تجویز شده × میانگین دستمزد در نود روز قبل از استراحت

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

درباره آپلا

درباره آپلا

آپلا اولین مرجع حقوقی مختص مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا و تجارت الکترونیک است. خدمات آپلا شامل تنظیم قرارداد، بررسی قرارداد، مشاوره حقوقی و امور دادرسی است. تیم ما از چند تن از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران و منتور کسب و کارهای نوپا تشکیل شده است. همچنین، وکلای دادگستری حاذقی نیز آپلا را در مسیر هموارسازی مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا، همراهی می کنند.

شبکه‌های اجتماعی