همه چیز درمورد قرارداد هم بنیانگذاران

قرارداد هم بنیانگذاران

این که موسسان و بنیانگذاران یک کسب و کار پیش از تشکیل کسب و کار تفاهم نامه ای را تنظیم و امضا کنند امری بسیار مهم است.

تصویر تعدادی از افراد یک شرکت در حال صحبت کردن که در گوشه سمت راست پایین تصویر عبارت "آپلا مرجع خدمات حقوقی" نوشته شده است.

 

قرارداد هم‌ بنیانگذاران چیست؟

قرارداد هم بنیانگذاران یک قرارداد الزام آور قانونی است که نقش ها، مسئولیت ها و حقوق هر یک از هم بنیانگذاران در یک کسب و کار را مشخص می کند. این قرارداد برای حفظ منافع هم بنیانگذاران و جلوگیری از اختلافات احتمالی تنظیم می شود. در واقع هدف از تنظیم قرارداد هم بنیانگذاران جلوگیری از هر گونی ابهامی است که در آینده در رابطه با مدیریت کسب وکار و روابط تجاری بین هم بنیانگذاران ایجاد خواهد شد.

این قرارداد خطرات و مشکلات احتمالی را  شناسایی کرده و مقرراتی را  برای مقابله با آنها در صورت بروز فراهم می کند. این قرارداد به عنوان یک سند الزام آور قانونی باید دقیق و فاقد هر گونه شکاف و راه گریزی باشد، که بعدا بتوان از آن به درستی بهره برداری کرد. بهترین کار این است که این توافق نامه کتبی توسط یک مشاوره متخصص و بعد از بررسی دقیق الزامات و اهداف کسب و کار شما تهیه گردد.

عناصر ضروری در قرارداد هم بنیانگذاران

بندهای اصلی که معمولا در قرارداد هم بنیانگذاران درج می شود شامل موارد زیر است:

 • توضیح کسب و کار

نام و هدف کسب و کار خود را تا حد ممکن شرح دهید. همچنین در مورد نوع و چگونگی جذب سرمایه توضیح دهید.

 • مالکیت

مالکیت معمولا در سهام یا درصد ارزش کسب و کار توزیع می شود.

 • نقش ها و مسئولیت ها

فرضیات درباره نقش ها و مسئولیت های فردی می تواند منبع و ریشه مهمی از تعارض در یک کسب و کار باشد. از تعریف دقیق نقش هر فرد به راحتی عبور نکنید.

 • مشارکت در بودجه اولیه

اطمینان حاصل کنید که چه کسانی در توسعه اولیه کسب و کار مشارکت داشته اند. توجه داشته باشید که بخشی از بودجه را برای استخدام های بعدی باید کنار بگذارید. به یاد داشته باشید که مالکیت مشترک لزوما به معنای مالکیت برابر نیست. مهم است که در مورد این موضوع در همان ابتدا گفتگو کرده و به توافق برسید.

 • بازپرداخت ها و روش های آن

 • حل اختلاف

داشتن روش های حل اختلاف بسیار مهم است. زیرا اختلافات در هرگونه فعالیت تجاری طولانی مدت اجتناب ناپذیر است. گزینه ها می تواند شامل داوری یا درگیر کردن شخص ثالث خنثی که همه به آن اعتماد دارند باشد.

 • مالکیت معنوی

هنگامی که کسب و کار شما شروع به ایجاد یک محصول یا خدمت جدید می کند شما در واقع شروع به ایجاد یک مالکیت معنوی کرده اید. برای محافظت از ایده خود، آن چه را که متعلق به کسب و کار شما است و نحوه استفاده مناسب از آن را تعیین کنید. ذکر این موضوع مهم است که مالکیت معنوی به شرکت شما تعلق دارد و نه به اشخاصی مانند کارمندان، پیمانکارانیا مشاوران.

 • نقاط عطف

نقاط عطف مهمی که باید به آنها برسید و اقدامات لازم برای رسیدن به آنها را به تفضیل بیان کنید. لازم است که شما در جایی به دستاوردهای خود اشاره کنید تا بدانید گام های بعدی را چه زمانی بردارید.

قرارداد هم بنیان گذاران یک قرارداد الزام آور قانونی است که نقش ها، مسئولیت ها و حقوق هر یک از هم بنیان گذاران در یک کسب و کار را مشخص می کند. این قرارداد برای حفظ منافع هم بنیان گذاران و جلوگیری از اختلافات احتمالی تنظیم می شود. در واقع هدف از تنظیم قرارداد هم بنیان گذاران جلوگیری از هر گونی ابهامی است که در آینده در رابطه با مدیریت کسب وکار و روابط تجاری بین هم بنیان گذاران ایجاد خواهد شد. این قرارداد خطرات و مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و مقرراتی را برای مقابله با آنها در صورت بروز فراهم می کند. این قرارداد به عنوان یک سند الزام آور قانونی باید دقیق و فاقد هر گونه شکاف و راه گریزی باشد که بعدا بتوان از آن به درستی بهره برداری کرد. بهترین کار این است که این توافق نامه کتبی توسط یک مشاوره متخصص و بعد از بررسی دقیق الزامات و اهداف کسب و کار شما تهیه گردد. <H2> عناصر ضروری در قرارداد هم بنیان گذاران بندهای اصلی که معمولا در قرارداد هم بنیان گذاران درج می شود شامل موارد زیر است: • توضیح کسب و کار نام و هدف کسب و کار خود را تا حد ممکن شرح دهید. همچنین در مورد نوع و چگونگی جذب سرمایه توضیح دهید. • مالکیت مالکیت معمولا در سهام یا درصد ارزش کسب و کار توزیع می شود. • نقش ها و مسئولیت ها فرضیات درباره نقش ها و مسئولیت های فردی می تواند منبع و ریشه مهمی از تعارض در یک کسب و کار باشد. از تعریف دقیق نقش هر فرد به راحتی عبور نکنید. • مشارکت در بودجه اولیه اطمینان حاصل کنید که چه کسانی در توسعه اولیه کسب و کار مشارکت داشته اند. توجه داشته باشید که بخشی از بودجه را برای استخدام های بعدی باید کنار بگذارید. به یاد داشته باشید که مالکیت مشترک لزوما به معنای مالکیت برابر نیست. مهم است که در مورد این موضوع در همان ابتدا گفتگو کرده و به توافق برسید. • بازپرداخت ها و روش های آن • حل اختلاف داشتن روش های حل اختلاف بسیار مهم است. زیرا اختلافات در هرگونه فعالیت تجاری طولانی مدت اجتناب ناپذیر است. گزینه ها می تواند شامل داوری یا درگیر کردن شخص ثالث خنثی که همه به آن اعتماد دارند باشد. • مالکیت معنوی هنگامی که کسب و کار شما شروع به ایجاد یک محصول یا خدمت جدید می کند شما در واقع شروع به ایجاد یک مالکیت معنوی کرده اید. برای محافظت از ایده خود، آن چه را که متعلق به کسب و کار شما است و نحوه استفاده مناسب از آن را تعیین کنید. ذکر این موضوع مهم است که مالکیت معنوی به شرکت شما تعلق دارد و نه به اشخاصی مانند کارمندان، پیمانکارانیا مشاوران. • نقاط عطف نقاط عطف مهمی که باید به آنها برسید و اقدامات لازم برای رسیدن به آنها را به تفضیل بیان کنید. لازم است که شما در جایی به دستاوردهای خود اشاره کنید تا بدانید گام های بعدی را چه زمانی بردارید.

اهمیت قرارداد هم بنیانگذاران

قرارداد هم بنیانگذاران مبنایی برای چگونگی روابط و عملکرد هم بنیانگذاران کسب و کار شما، ساختار کسب و کار و هر دستاوردی که یک هم بنیانگذار برای کسب و کار شما دارد را پایه گذاری می کند. فارغ از اینکه کسب وکار شما چه نوع ساختاری دارد.

در برخی موارد داشتن این قرارداد اختیاری است. اما به هیچ عنوان توصیه نمی شود که کسب و کار خود را بدون داشتن قرارداد هم بنیانگذاران شروع کنید. این سند تضمینی برای اتفاقات غیر منتتظره ای است که ممکن است در آینده پیش بیاید.

در اینجا به بیان برخی از دلایل ضروری بودن تهیه قرارداد هم بنیانگذاران می پردازیم:

 • نقش هر یک از مالکان کسب و کار را مشخص می کند.
 • ساختاری برای حل و فصل اختلافات بین هم بنیانگذاران فراهم می کند.
 • راه حل شفافی برای ورود یا خروج شرکا ارائه می دهد.
 • از حقوق هم بنیانگذاران محافظت می کند.
 • به سرمایه گذاران این اطمینان را می دهد که با کسب و کار حرفه ای و جدی کار خواهند کرد.

 

چگونه یک قرارداد هم بنیانگذاران تهیه کنیم؟

با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید. یک مشاور حقوقی می تواند به شما در مورد موضوعات مهم و لازم در قرارداد شما و هر آنچه که ممکن است شما در قرارداد فراموش کرده باشید کمک کند. هزینه های احتمالی مشاوره حقوقی ارزش این را دارد که باعث اجتناب شما و کسب و کارتان  از خطرات و اشتباهات احتمالی شود.

بنابراین اگر کسب و کارتان را با هم بنیانگذاران شروع کرده اید مشاوره با یک وکیل کسب و کار یا استفاده از خدمات حقوقی آنلاین می تواند به شما کمک کند.

شما می توانید یک نمونه قرارداد هم بنیانگذاران را که به صورت کاملا حقوقی توسط مشاوران کسب و کار و مشاوران حقوقی متخصص تنظیم شده است را از طریق سامانه حقوقی آپلا به صورت رایگان دریافت کنید.

کادری آبی رنگ که روی آن عبارت "قرارداد هم بنیانگذاران رو دانلود کنید" نوشته شده است.

ممکن است صحبت در مورد این موارد در ابتدای کار برای شما سخت و کسل کننده باشد. اما فراموش نکنید که برای داشتن شراکت و کسب و کاری موفق ضروری است. بهتر است هرکدام از هم بنیانگذاران پیش از اینکه وقت، انرژی و هزینه زیادی را در یک کسب و کار بالقوه سرمایه گذاری کنند، درمورد مسائل مهم با هم گفتگو کرده و به توافق برسند.

در پایان این مقاله را با سخن جالبی از Danielle Newnham نویسنده کتاب Mad Men of Mobile به پایان میرسانم :

“بنیان گذاران کسب و کار را به روشی که همسرتان را انتخاب می کنید انتخاب کنید. واقعیت این است که شما حداقل در روزهای ابتدای کار، زمان بسیار بیشتری را با هم بنیانگذاران خود خواهید گذراند تا شریک زندگی خود!”

برای مطلع شدن از انتشار سایر مقالات، در خبرنامه عضو شوید :


دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

درباره آپلا

درباره آپلا

آپلا اولین مرجع حقوقی مختص مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا و تجارت الکترونیک است. خدمات آپلا شامل تنظیم قرارداد، بررسی قرارداد، مشاوره حقوقی و امور دادرسی است. تیم ما از چند تن از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران و منتور کسب و کارهای نوپا تشکیل شده است. همچنین، وکلای دادگستری حاذقی نیز آپلا را در مسیر هموارسازی مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا، همراهی می کنند.

شبکه‌های اجتماعی